Kartkówka energia wewnętrzna

Pobierz

Koncepcja energii wewnętrznej przydaje się nam w zrozumieniu przepływów energii.W pliku znajduje się plansza edukacyjna dotycząca zagadnienia energii wewnętrznej.. Energia wewnętrzna - to suma energii kinetycznej wszystkich cząsteczek, z których zbudowane jest ciało oraz energii potencjalnej wzajemnego oddziaływania między cząsteczkami 2.. Poznasz pojęcie energii wewnętrznej ciała..

energii potencjalnej i kinetycznej cząsteczek

.. Energia wewnętrzna jest rozumiana jako suma wszystkich rodzajów energii wszystkich cząsteczek, z których zbudowane jest ciało.. Ciepło właściwe.. - suma energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich atomów oraz cząsteczek tworzących dane ciało.. Temperatura ciała - miara średniej energii kinetycznej cząsteczek ciała.. Energią wewnętrzną nazywamy wielkość charakteryzującą stan danego ciała lub układu ciał, która jest równa sumie wszystkich rodzajów energii cząsteczek i atomów, które tworzą ten układ.. Kartkówka 12.9 do działu 12.odpowiedział (a) 04.02.2010 o 16:35. średniej energii potencjalnej cząsteczek ciała.. Zeszyt ćwiczeń Świat fizyki.. Łączny przyrost energii wewnętrznej zawsze bę-dzie równy wykonanej pracy.. alternatives.Zadania "Energia wewnętrzna i temperatura" - Spotkania z fizyką - dlanauczyciela.pl.. energii ciał wewnątrz jakiegoś budynku.. Zapoznaj się z poniższą tabelą ..

Energia wewnętrzna.

Energia wewnętrzna wody w konewce jest A. mniejsza niż wody w szklance.. "Energia wewnętrzna i temperatura", plik: zadania-do-tematu-33-energia-wewnetrzna-i-temperatura.htm (text/plain) Spotkania z fizykąW rezultacie energia wewnętrzna tkaniny wzrosła o: ∆Ew = Q + W = 340 J + 20 J = 360 J .. Wynika z tego, że wartość energii wewnętrznej zależy od trzech czynników: liczby atomów i cząsteczek tworzących to ciało - więcej cząsteczek to więcej składników sumy; temperatury ciała - wyższa temperatura to większa wartość .Energia wewnętrzna ciała to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek, z których zbudowane jest ciało oraz energii potencjalnych związanych z wzajemnym oddziaływaniem tych cząsteczek.. D. energia wewnętrzna powietrza w strzykawce nie uległa zmianie.. energii maksymalnej ciała.. Wskazówki metodyczne do rozdziału 12.9. energii i mocy danego ciała.. Praca jest równa zmianie energii.. Na tę sumę składają się energia kinetyczna ruchu postępowego cząstek, ich ruchu obrotowego, energia ruchów i drgań atomów wewnątrz cząstek.Energia wewnętrzna ciał wymienionych w punktach 1-4 wzrosła/ zmalała na skutek.. c) Podczas ochładzania kostki masła w lodówce, masło oddało 400 J ciepła.. średniej energii kinetycznej cząsteczek ciała.. energii potencjalnej i kinetycznej cząsteczek..

test > Energia wewnętrzna ciała.

Przejdź do listy zasobów.Termodynamika, energia wewnętrzna i jej przemiany, ciepło właściwe, przemiany stanów i termodynamiczne.. Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne, s. 36.. Karty pracy nr 25-26 do działu 12.. A. dostarczenia ciepła B. wykonanej pracy.. Każdy atom, czy cząsteczka porusza się, zatem posiada energię kinetyczną, jest pod wpływem .Energia mechaniczna ciała na wys.30 m składa się z energii potencjalnej Ep = m * g * h i z energii kinetycznej Ek = 0,5 * m * V2 Obliczmy ją : Em = 1kg * 10 m/s2 *30 m + 0,5 * 1 kg * 400 =500J Przy uderzeniu w ziemię ciało ma energię tylko kinetyczną Ek = 0,5 * m *Vk2 = 0,5 * 1kg *30(do kwadratu) =0,5 * 1 *900 =450J A więc ciało ma o 50J mniejszą energię,niż powinno mieć z chwilą uderzenia.Pierwsza zasada termodynamiki głosi, że zmiany energii wewnętrznej ciała wywoływane są pracą oraz przepływem energii cieplnej.. Skale temperatur.Energią wewnętrzną nazywać będziemy taką funkcję stanu, która jest sumą energii kinetycznej cząstek układu i energii ich wzajemnego oddziaływania.. iyGRGMMBng_d5e628Energia wewnętrzna to energia ciała związana z procesami cieplnymi.. Każde ciało posiada pewną energię wewnętrzną.Na tę formę energii składa się energia kinetyczna poszczególnych cząsteczek związaną z ich chaotycznym ruchem i energia potencjalnego oddziaływania cząsteczek.Energia kinetycznajest związana ze stanem ruchu ciała..

O ile wzrosła energia wody?

Energia wewnętrzna zależy od temperatury, bo im większa temperatura, tym cząsteczki szybciej się poruszają, więc mają większe energie kinetyczne.wyjaśnia pojęcie energii wewnętrznej, podaje przykłady wzrostu energii wewnętrznej ciała wskutek pracy wykonanej nad nim.. Gdy energia jest przekazana ciału, praca jest dodatnia, a gdy energia jest ciału odebrana, praca jest ujemna.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Plik energia wewnętrzna kartkówka.pdf na koncie użytkownika amber9503 • Data dodania: 14 lis 2018energia wewnętrzna.. Dopełniając szklankę wodą też zwiększamy energię wewnętrzną szklanki wody.. Wodę z rzeki wlano do ogrodowej konewki i małej szklanki.. Zawiera 16 pytań.. stanie skupienia ciała.. ∆Ew = Q + W = - 400 J +0 J = - 400 Jspowodować wzrost energii wewnętrznej.. Klasówka - pomagamy w sprawdzianach - wiarygodne testy powtórkowe i streszczenia.Temperatura mówi nam o. answer choices.. C. taka sama jak wody w szklance.. Zatem im z większej liczby cząsteczek ciało się składa, tym ma większą energię wewnętrzną.. b) Podczas podgrzewania wody na herbatę, dostarczono jej 12kJ ciepła.. Zmiana temperatury jest wynikiem przepływu energii termicznej między układem a jego otoczeniem..

Energia wewnętrzna - definicja.

temperatur wszystkich ciał w danym układzie fizycznym.. Zjawisko to Informacje z pierwszej kolumny.. 2 Wskaż jaką energię nazywamy energią wewnętrzną ciała i w jaki sposób można ją zmniejszyć bądź zwiększyć.. Praca jest to energia przekazana ciału lub od niego odebrana w wyniku działania na ciało siłą.. Mówimy, że ogrzewając lub ochładzając ciało zwiększamy lub zmniejszamy jego energię wewnętrzną.. Opisane są też zmiany stanów skupienia ciał podczas dostarczania energii (sublimacja, topnienie, parowanie) oraz oddawania energii (skraplanie, krzepnięcie, resublimacja).C.. Odp.. Energia termiczna to energia wewnętrzna - energiaEnergią wewnętrzną nazywamy całkowitą energię związaną z chaotycznym ruchem cząsteczek ciała oraz z ich wzajemnymi oddziaływaniami.. Stąd wykonanie pracy nad ciałem prowadzi do wzrostu energii w różnych formach, np. a) podniesienie kamienia na pewną wysokość powoduje wzrost jego energii poten-cjalnej ciężkości, podczas gdy jego energia wewnętrzna się nie zmieni;Lekcja 61: Porównujemy fale mechaniczne i elektromagnetyczne.. Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła Sposoby przekazywania ciepła.. Całkowita zmiana energii wewnętrznej jest sumą zmian wywołanych pracą i wymianą ciepła z otoczeniem: ∆ E wew = W + Q gdzie: ∆ E wew - zmiana energii wewnętrznej; W - praca; Q - ciepło.. energia wewnętrzna powietrza w strzykawce wzrosła.. B. większa niż wody w szklance.. Opisuje zjawisko Polega ono na wykorzystuje się do wentylacji pomieszczeń .Zadania do tematu 33..

średniej energii potencjalnej cząsteczek ciała

.. Można ją zmniejszyć lub zwiększyć wykonując pracę nad danym ciałem bądź ogrzewając je.Q.. Temperatura jest miarą: średniej energii kinetycznej cząsteczekenergii potencjalnej wiązań międzycząsteczkowychpracy wykonywanej przez ciałoilości cząsteczek wchodzących w skład ciała..

średniej energii kinetycznej cząsteczek ciała

.Zad.. Przerwij test.. Cele lekcji w języku ucznia: Dowiesz się, jaki związek ma energia kinetyczna cząsteczek ciała z jego temperaturą.. Energia wewnętrzna danego ciała jest sumą wszystkich rodzajów energii cząsteczek tego ciała.. Temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek, z których zbudowane jest ciało.. Pytanie 1/10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt