Kartkówka z sylab

Pobierz

a) Urszula b) Katarzyna c) Krystyna d) Joanna 4) W trenach Kochanowskiego podmiot liryczny .kartkówka z głosek, liter oraz sylab ID: Language: Polish School subject: Język polski Grade/level: klasa 4 Age: 10-10 Main content: Głoski sylaby litery kolejno .Sylaby Z P: PA PO PU PÓ PE PI PY.. W szafkach leżą poskładane brania, a na łóżku - pluszaki.. sylaby litery głoski wspinaczka gimnazjalista najzdolniejszy 2. dwie litery składające się na jedną głoskę.. W każdej parze podkreśl wyraz, którego pisownia jest niezgodna z wymową..

trzy litery składające się na jedną głoskę.

.Słuchaj ten test jest super miałam takie same pytania na teście takim w mojej szkole on był z głoska,litera,sylaba.. • Słowa "Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy/ Fraszki to wszystko cokolwiek czyniemy" pojawiają się we fraszce: "Na dom w Czarnolesie" .. • Utwór zawierający taką samą liczbę sylab w wersie to: wiersz jednolity wiersz sylabiczny wiersz sylabowy • We fraszkach podejmowane są tylko .• Napisz wyrazy z ramki w kolejności alfabetycznej.. Wypisz głoski nosowe(4p)Fonetyka TEST.. Samogłoski Spółgłoski motyl o, y m, t, l kapusta pióro kaptur rybki meble miodek rów mydło 2) Pomaluj kwadraciki z samogłoskami na czerwono, a ze spółgłoskami na niebiesko.. Wyrazy z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem jednocześnie.. a) 5 b) 4 c) 2 2) Ile liter ma wyraz pszczoła a) 6 b) 7 c) 8 3) Ile sylab ma wyraz piesek a) 3 b) 1 c) 2 4) Ile głosek ma wyraz koszyczek a) 7 b) 9 c) 5 5) Ile sylab ma wyraz wieloryb a) 4 b) 2 c) 3 6) Ile liter ma wyraz "siedem" a) 5 b) 6 c) 7 7) Ile liter ma wyraz "czajnik .Report an issue..

Po 5 sylabie znajduje się średniówka.

Wyrazy z ramki podziel na dwie grupy: z literą ,,i" jako samogłoską i zmiękczeniem poprzedzającej spółgłoski oraz z ,,i" jako znakiem zmiękczenia poprzedzającej spółgłoski.. mnie!. 1) Tren to utwór a) żałobny b) pochwalny c) neutralny d) żartobliwy 2) Z ilu dzieł składał się cykl trenów Jana Kochanowskiego?. Zapisz te wyrazy, zaznaczając miejsce przeniesień.. Wzór: listwa: li-stwa, lis-twa, list-wa1) Wypisz samogłoski i spółgłoski z podanych wyrazów.. Tutaj ćwiczenia, sylaby do wydruku - nauka sylab z literką P: Jabłuszka - - parowanie: łączeni jabłuszek z listkami.. Literą "i" zapisujemy: a) tylko zmiękczenie spółgłoski, b) tylko samogłoskę "i", c) dźwięczność głoski, d) zmiękczenie spółgłoski oraz samogłoskę.Karty pracy.. Jeśli na granicy dwóch sylab znajduje się kilka spółgłosek, np. ka rtk a, to wyraz dzielimy w dowolnym miejscu.. Wszystkie spółgłoski są miękkie w wyrazie: a) kociątko b) kiciulek c) koteczek d) kiciu .Wiersz z gatunku fraszek.. 3) Podziel wyrazy na sylaby według wzoru.Wyraz dżdżysty składa się z: a) 2 sylab b) 3 sylab c) 4 sylab d) 5 sylab 6.. Głoska to: a) znak graficzny litery, b) część alfabetu, c) najmniejsza część wymawianego wyrazu, d) środek stylistyczny oddający dźwięki słyszane w naturze.. Matematyczna choinka - działania w zakresie 100. ławek ławka, ryba rybka, ryż ryżowy 1,5p..

Utwór liczy zaledwie 2 wersy, liczące po 11 sylab.

W ko cu listopada Tomek Kotlarski pojedzie do Krakowa.. Uzupełnij tabelę(10p) Wyraz Ilość głosek Ilość liter Samogłoski Głoski bezdźwięczne fluor czekolada zmarznięty Szczebrzeszyn źródło 2.. Mikołaj czytelniczy 15 min.. np. w wyrazie SIANO - "si" jest liczone jako jedna głoska, bo występuje przed samogłoską "a" (wyraz ten ma 2 sylaby, 4 głoski, 5 liter, 2 samogłoski).11.. Ludziki - - podpisujemy ludziki.. a w pa Bo rku dziśdzia chcesię na só jki dko do wie ka przy ro lkach siaj go ście Bardzo są przy ja dą ró żni, ka prze cież, że nas gro mnie, bo dzi ko cha ją jak nikt na siaj go ścieprzy ja dą rmia ja dą z ra na do ści gać.. Od tej reguły są, oczywiście, wyjątki.. 4.Policz sylaby w wyrazach z .kartkówka z głosek, liter oraz sylab ID: Idioma: polaco Asignatura: Język polski Curso/nivel: klasa 4 Edad: 10-10 Tema principal: Głoski sylaby litery kolejno .Przeczytaj.. Podkreśl zdanie z największą liczbą wyrazów.. Boże Narodzenie - karty pracy dla kl.1.Litera "i" zmiękczająca poprzedzające spółgłoski w wyrazach, a liczba GŁOSEK: Jeżeli litera "i" występuje przed samogłoską, nie oznacza ona głoski, lecz jest tylko znakiem zmiękczenia poprzedzającej ją spółgłoski.. Natalka skręciła nogę w kostce.. Edukacja polonistyczna liczba sylab liczba głosekEduelo zawiera ponad 22 tysiące zadań i filmów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych..

Samogłoska+sylaba otwarta:Kartkówka z zakresu fonetyki gr.

W pokoj Janka pan je wspaniały porządek.. Nie dzielimy liter oznaczających jedną głoskę, np. cz, dz, sz.. Materiał uniwersalny, wystarczy wydrukować inny paradygmat/sylab; gotowe do wydruku.. 2.W w 0u ukryão si zdanie.. Julka niewyraźnie widzi z daleka.. a) 16 b) 17 c) 18 d) 19 3) Jan miała na imię zmarła córka Jana Kochanowskiego?. Najprostsze, dźwiękowe, wyodrębnione słuchowo składniki wyrazu to: A. litery, B. zgłoski, C. głoski, D. sylaby - to jedno z pytań.Akcent to wyróżnienie jednej z sylab przez jej mocniejsze wymówienie.. Pod biurkiem Janek postawił pudełko z klockami, które dostał na sme rodziny.. 3.Napisz nazwy zwierz t ukryte w wyrazach.. Jesienne drzewko - działania w zakresie 20. kombinacja liter q i u. okulista stomatolog pediatra ortopeda szczoteczka dżem czosnek marmolada • Napisz wyraz, który ma: najwięcej sylab najmniej głosekZapisz podział oraz liczbę głosek i samogłosek.. O zdrowiu Antkowi złamał się ząb.. trzy litery składające się na jedną głoskę.. Zwraca się bezpośrednio do starości w formie apostrofy.SPRAWDZIAN Z FONETYKI grupa2 1. cztery litery składające się na jedną głoskę.. test, ola (odpowiedzi: 0) Lepiej byłoby gdyby można go było rozwiązać w komputerze, a nie drukować!.

Uwaga: w drugiej sylabie musi być ...Kartkówka 5 Grupa A 1.

ny cy try na ba ny wi ki no gro wi na na na na a sy ma ra po czePrzekroczenie progu dziesiątkowego - klasa 1.. Zasady są proste: Nie dzielimy wyrazów jednosylabowych, np. strzał, nawet jeśli są długie.. Osoba mówiąca w wierszu nie jest znana.. Dokonaj klasyfikacji głosek, biorąc pod uwagę następujące kryteria: a. dźwięczność lub bezdźwięczność b.Zadania sprawdzają wiadomości uczniów klasy IV z fonetyki (głoska a litera, samogłoski i spółgłoski, podział wyrazu na sylaby, alfabet).ga, a z na mi gro ba mnie!. Mikołaj czytelniczy 10 min mniej.. A 1. Podaj liczbę sylab, głosek, liter w następujących wyrazach: ( 3 pkt. ). Każdy z podanych wyrazów można przenieść na trzy sposoby.. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami u lub ó.. Jakie owoce przywo 0 statki z dalekich krajów?. Ćwiczenia obejmują materiał z wielu dziedzin - umiejętności czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania, rozpoznawania form gramatycznych, logicznego myślenia, liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, wiedzy przyrodniczej i wielu innych.. Mikołaj czytelniczy 10 min więcej.. Przeczytaj je i napisz.. Jest jednak doskonałym obserwatorem życia ludzkiego.. Gabryś ma gorączkę i kaszle.. Uzupełnij wyrazy odpowiednimi dwuznakami: sz, cz, rz, ch, dż, dź.. W tym dziale znajdziesz karty pracy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.. Charakterystyczny dla języka polskiego jest stały akcent paroksytoniczny, który pada na przedostatnią sylabę (np. im-pro-wi-za-cja) Sylaby zawsze liczymy od końca.. To nowoczesne narzędzie edukacyjne dla pokolenia zawsze online.Trzeba je podzielić.. Ułóż z rozsypanych sylab nazwy geograficzne i je zapisz.1.Uãó 0 wyrazy z sylab i odpowiedz na pytanie.. Zadanie 2.. Właściwy podział na głoski wyrazu ciecierzyca to: a) cie-cie-rzy-ca b) cie-cie-rz-y-c-a c) ci-e-ci-e-rz-y-c-a d) ci-e-ci-e-r-z-y-c-a 7.. W podkreślo - nym zdaniu podkreśl czerwonym kolorem 5 liter oznaczających samo - głoski, a niebieskim kolorem - 5 liter oznaczających spółgłoski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt