Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych klasa 6 sprawdzian pdf

Pobierz

Powtórzenie wiadomości i utrwalenie umiejętności: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnychNa zabawie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców był równy .. Oblicz: a) 2,35·5,4 = b) 37,6 : 2,35 = c) 24,2−4,2·(3,35+1,65) = 3.. Sprawdźmy, czy w obu przypadkach otrzymaliśmy taki sam wynik.. Graniastosłupy.. 4.4.2 Test Wyrażenia arytmetyczne, kolejność działań.. Obliczenia pieniężne-klasa 6.. Wspólnym mianownikiem dla i jest liczba .. Ułamki zwykłe - powtórzenie * KARTKÓWKI - KLASA VI.. Figury geometryczne cz.1.. (Powtórzenie) Pola figur, objętość.. Liczby całkowite.. Zdjęcie rozwiązanego sprawdzianu proszę wysłać do wtorku.Odejmowanie ułamków zwykłych .doc.. Ułamek dziesiętny Radzę sobie coraz lepiej Klasa 4Książka nauczyciela wraz z testami, sprawdzianami, kartkówkami oraz kluczem odpowiedzi do sprawdzianów z poniższych działów: Klasa 4.. Wykonaj poniższe zadania, pracuj samodzielnie!. Oblicz: • [pic]Klasa 6: działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - YouTube.. Figury geometryczne cz.2.. Ułamki zwykłe, dziesiętne i zadania tekstowe - krótka kartkówka ze znajomości ułamków.stosowanie kolejności wykonywania działań I 2.11) a) 76 b) 24 2. wyykon wanie obliczeń zegarowych na godzi-nach i minutach II 12.3) D 3. wyykon wanie działań na liczbach naturalnych sposobem pisemnym I 2.2); 2.3) a) 7519 b) 12 717 c) 917 4. mnożenie liczb sposobem pisemnym I 2.3) B 5. wyykon wanie działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych I 5.1); 5.2)Porównywanie ułamków dziesiętnych zaczynamy od porównania cyfr występujących w ich najwyższych rzędach..

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Oblicz sposobem pisemnym: a) 6,25+7,4b)4,71 ·0,5 4.. Rachunki na ułamkach jednocześnie zwykłych i dziesietnych.Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.. 3 Zapisz w postaci ułamków zwykłych oraz dziesiętnych.. Wykonaj działanie: a) 23 5 ·6,25−3,25 : 35 7 = b) 44 5: 1,6·17 8 −15 8 = 4.Zadania zostały podzielone na 7 działów: • Liczby naturalne • Liczby dziesiętne • Zamiana jednostek długości, wagi, ceny -ćwiczenia i zadania z treścią • Ułamki zwykłe • Procenty, ułamki dziesiętne, ułamki zwykłe- zadania z treścią • Rysowanie figur płaskich, układ współrzędnych, obwód wielokąta.Rozkład liczb na czynniki pierwsze .. Proste, odcinki, kąty.. Działania pisemne.. Sprawdzian.. Rozszerzenie zakresu liczbowego.. Zamień ułamki zwykłe na ułamki dzie-siętne: 3 4Wymagania szczegółowe: 4.. Próbny sprawdzian.. 4.4.2 Klasówka Wyrażenia arytmetyczne, kolejność działań.. Zamień ułamki dziesiętne na ułamki zwykłe: 1,3=.. 0,07 =.. Droga, prędkość, czas * SPRAWDZIANY / KLASÓWKI - KLASA V.. 2009-10-11 19:53:37; Matma klasa 5 temat lekcji Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.. 2010-10-04 19:46:07; Podajcie mi testy "Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych" klasa 6 prosze!. Próbny sprawdzian.. Praca domowa.. Graniastosłupy.Sprawdzian dla klasy szóstej "Działania na ułamkach dziesiętnych" SPRAWDZIAN UŁAMKI DZIESIĘTNE KLASA VI ZAD.1 Oblicz w pamięci: a) 0,8+1,2+4,5+0,8= b) 1,5-0,25= c) 2-0,45= d) .Aby pomnożyć ułamki zwykłe należy: 1. zamienić liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, 2. pomnożyć licznik przez licznik i mianownik przez mianownik, 3. wyłączyć całości i skrócić ~jeśli to możliwe..

2.Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

4.4 Klasówka Kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych.. 4.4.3 Test Szacowanie wyników i zaokrąglanie.4.3 Test Ułamek dziesiętny.. np.: Aby podzielić ułamki zwykłe należy 1. zamienić liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, 2. zastąpić dzielenie mnożeniem, 3.Myśl samodzielnie i rozwiązuj zadania;v Przy wykonywaniu działań, ułamki należy przedstawić w tej samej postaci ułamka zwykłego lub ułamka dziesiętnego.. klasa 6-Obliczenia pieniężne.. Która z dziewcząt czyta szybciej?. Warto pamiętać, że: 1/2=0,5 1/4=0,25 3/4=0,75 1/5=0,25 1/8=0,125 Sumę zapisujemy w postaci ułamków zwykłych ( np. 2/3 nie można zamienić na ułamek dziesiętny).Zamieńmy na ułamek zwykły.. Sposób I Wykonajmy działanie na ułamkach zwykłych.. Średnia.. Skala i plan.Sprawdzian pt. Ułamki zwykłe.. Farah 3 lata temu.. Przykład 5.Matematyka klasa 6 .. ZADANIA DO POWTÓREK - MATEMATYKA kl. I UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE: 1.. Ola waży o 2,3 kg więcej niż Ula i o 3,9 kg mniej niż Ada.Kartkówki - klasa 6.. Mnożenie ułamków zwykłych.. Animacja.ułamki zwykłe i dziesiętne • klasa VI • pliki użytkownika koseg przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ulamek 1.pdf, Sprawdzian ułamki zwykłe i dzies kl 6.docxKlasa.. UŁAMKI DZIESIĘTNE GRUPA A 1.. 2 Narysuj kwadrat i koło, a następnie zamaluj 50% ich powierzchni.. Aby obliczyć wartość wyrażenia, w którym występują ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne, należy te ułamki doprowadzić do tej samej postaci, czyli ułamki zwykłe zamienić na dziesiętne lub odwrotnie, a potem wykonać działania..

Klasa 6: działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Uczeń: 6) oblicza kwadraty i sześciany ułamków zwykłych i dziesiętnych oraz liczb mieszanych; 2) dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie i za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach).siedem dziesiątych - na niebiesko, siedem setnych - na czerwono, siedemnaście setnych - na zielono.. Działania na liczbach naturalnych.. Jeżeli cyfry występujące w rzędach całkowitych są równe, należy porównywać cyfry w rzędach części dziesiątych, setnych, tysięcznych itd., aż do rzędu, w którym w jednym z ułamków pojawi się cyfra większa niż w drugim.. Wskaż największą z poniższych liczb: A. Uzupełnij graf: 3.. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.. Objętość.. Rachunki na ułamkach jednocześnie zwykłych i dziesietnych.. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych.. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.. Sprawdzian.. Działania na ułamkach zwykłych.. Dzielenie ułamków zwykłych.. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.. Ala przeczytała 5 stron w 4 minuty, a Iza 6 stron tej samej książki w 5 minut.. Jeśli nie masz drukarki zadania przepisz na kartkę.. 10Można też wykonać test online TEST KLIK Piątek 17 kwiecień Temat: Sprawdzian wiadomości z ułamków dziesiętnych..

Działania na ułamkach dziesiętnych, w tym działania pisemne.

Ilu chłopców było na tej zabawie, jeżeli dziewcząt było 56?. a) 30% b) 25% c) 65% d) 80% e) 10% f) 75% 4 Zapisz podane ułamki w postaci procentów.Aby znaleźć rozszerzenie dziesiętne ułamka zwykłego należy: • albo rozszerzyć lub uprościć go do ułamka o mianowniku 10, 100, 1000 a następnie zapisać bez kreski ułamkowej, • albo podzielić jego licznik przez mianownik.. Nie ma znaczenia, w jaki sposób wykonamy obliczenia, jeśli ułamki zwykłe mają skończone rozwinięcia dziesiętne.. Proszę o pomoc jak najszybciej!. z chomika mabramek.. Sposób IIE-podręcznik Matematyka wokół nas.Klasa 6, temat: Zadania utrwalające, Sprawdź siebie E-ćwiczenia - zestaw do tematu dostępny pod linkiem Zobacz materiały dodatkowe na końcu lekcji ; Scenariusz lekcji.. 2011-04-15 13:47:111Narysuj dowolny pięciokąt i sześciokąt, a następnie zamaluj 100% ich wnętrza.. « poprzednia strona następna strona ».. Działania na ułamkach dziesiętnych, w tym działania pisemne.. Działania na ułamkach zwykłych w połączeniu z dziesiętnymi 23 września 2020.Test ułamków dziesiętnych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt